$ 49.00
Statfor’un ana felsefesi, önemli global trendler ve yönelimlerin jeopolitika aracılığıyla tahmin edilebileceğidir. Bu rapor, jeopolitik temelleri açıklayan iki temel analizi kapsamaktadır.
Subscribe to Stratfor